„TARANDĖS” Bendrijos informacija

2018-09-18 Vilniaus savivaldybėje vyko Tarandės g. rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų svarstymas. Buvo išklausytos pastabos, kurias pareiškė Tarandės bendruomenės atstovai, bendrijos pirmininkas Valdas Račkys, direktorius statybai Andrius Laumelis.

Tenka apgailestauti, kad viena iš svarbiausių bendrijos atstovų pareikštų pastabų, šiuo metu esantis nesaugus kairysis posūkis ir Tarandės bei Ukmergės gatvių sankryžos problema nėra sprendžiama. Planuojama, kad ateityje, tenkinant „Aprangos“ logistikos centro interesus, toje vietoje planuojamas įrengti požeminis tunelis. Tokiu būdu, savivaldybei daug svarbiau yra privačios įmonės ( MG BALTIC padalinys) kur darbuojasi kelios dešimtys darbuotojų interesai, negu kelių tūkstančių sparčiai besistančio mūsų gyvenojo kvartalo gyventojų interesai.

Kviečiame gyventojus protestuoti visomis Ieistinomis priemonėmis prieš tokį Vilniaus valdžios požiūrį.

Talpiname įvykusio viešo svarstymo protokolą ir dalyvių sąrašą.

2018 m. rugpjūčio mėn, Tarandės bendrija, surinkusi Bendorių ir Karališkių gatvių gyventojų įmokas, pasirašė savivaldybės surašytą trišalę sutartį dėl šių gatvių asfaltavimo darbų. Savivaldybės parinktas rangovas UAB „YIT INFRA LIETUVA“ iki šiol šios sutarties nepasirašo.

Talpiname raštą Vilniaus merui prašydami spręsti šią problemą.

„TARANDĖS” Bendrijos valdybos informacija

1. Tarandės kvartalo gyventojai kreipėsi į bendrijos pirmininką, dėl eilės aktualių problemų, kurios jau eilę metų nėra sprendžiamos, nors bendrija kiekvienais metais rašo raštus Vilniaus m. savivaldybės vadovams vis primindama kas būtina neatideliotinai spręsti. Parašėme dar vieną raštą „Tarandės bendruomenės krepimasis“, adresuojamas Vilniaus merui R. Simašiui. Raštas pridedamaas žemiau.

2. 2018-08-30 gavome informaciją, kad yra paruošti projektiniai pasiūlymai dėl pagrindinės Tarandės gatvės rekonstrukcijos. Peržiūrėjus projekto brėžinius, randame sprendimus, kurie mūsų manymų yra ginčytini. Be to šiuo projektu nėra sprendžiama Tarandės ir Ukmergės gatvių sankryžos problema?? Nesuprantami motyvai, kodėl naikinamas išvažiavimas iš M. Šulco gatvės į Tarandės gatvę? Neaišku, kodėl suprojektuotas dviračių takas ne pagal visą gatvės ilgį, o daromas beveik 300 m tarpas be tako, dėl neva ten esančios privačios žemės. Juk galima būtų išpirkti paimant visuomenės poreikiams. Prašome gyventojus pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus; el. p.: info@vplanas.lt. Visą projektą galima pamatyti prisijungus prie svetainės: www.vilnius.lt, skiltyje: Miesto plėtra (Numatomų stainių projektavimo viešumas). Žemiau talpiname ir savivaldybės „Svarbią informaciją“. Viešas projekto svarstymas: 2018-09-18, 17 val. savivaldybėje, 216 kabinetas.

3. Viešai reklamuojamas 25 namų kvartalas (SKANDINAVIJOS ALĖJA) Vilniaus rajone šalia Tarandės Gailašių gatvės, neturi suderinimo su savivaldybe ir su bendrija dėl jvažiavimo į Gailašių gatvę.

„TARANDĖS” Bendrijos valdybos informacija

2018-05-22 valdybos posėdyje svarstyta:

1. Dėl naujo Vilniaus miesto Bendrojo plano.

2. 2017 metrais atlikti darbai ir 2018 metais planuojami darbai.

3. Bendrijos finansinė veikla už 2017 metus.

4. Dėl jgaliotinių susirinkimo.

5. Einamieji klausimai.

1. Valdybos nariai susipažino su infomacija apie naujojo planuojamo Bendrojo plano, kurj ruošia Vilniaus miesto savivaldybė siūlomus sprendimus kas liečia Tarandės kvartalą ir šalia esančias teritorijas. Su Bendrojo plano siūlomais sprendimais galima susipažinti Vilniaus m. savivaldybės svetainėje: www.vilnius.lt.Viešas susirinkimas savivaldybėje ir Bendrojo plano pristatymas 2018-05-31, 17 val. posėdžių salėje.
Bendrijos valdyba raštu kreipėsi į savivaldybės Plėtros departamentą pateikdami pasiūlymus dėl Bendrojo plano. Raštas talpinamas bendrijos svetainėje.

2. 2017 metais atlikti Grikienių, Gegliškių (dalies), Pagrandos, Raisteniškiti, Masionių, Bendorių (dalies) gatvių asfaltavimo darbai. Darbų finansavime, 50% darbų vertės, prisidėjo minėtų gatvių gyventojai. Pabaigti darbai atliekant Putiniškių ir Kelpių gatvių rekonstrukciją ir važiuojamos dalies išplatinimą. Atliktas gatvių nužymėjimas, irengti saugos kalnelial, sustatyti kelio ženklai.
2018 metais atliekami Dagiliškių gatvės projektavimo darbai. Planuojama pakloti asfalto dangą Pikutiškių, Karališkith Bendorių (adlies) gatvėse pagal paruoštus projektus. Sėkmingas darbų atlikimas priklausys nuo to kaip aktyviai šių gatvių gyventojai prisidės savo lėšomis dėl adlinio dalyvavimo. 2018 planuojama baigti sustatyti gatvių pavadinimų lenteles, bus atliekami smulkūs lokalinių gatvitį remonto ir lietaus nuotekų nuvedimo darbai.
Pakartotinai bus paršoma, kad Vilniaus savivaldybė pagaliau pradėtų pagrindinės Tarandės gatvės rekonstrukcijos projektavimo darbus.

3. Valdybos nariams pateikta informacija apie 2017 metų finansinę veiklą.

4. Įgaliotinių susirinkimas planuojamas 2018 metų rugsėjo mėn. 10-20 d.

5. Kvartalo gyventojai prašomi laikytis šung vedžiojimo taisyklių ir neteršti aplinkos.

Raštas – atsakymas – Dėl savivaldybės darbuotojų priimtų sprendimų ir ketinimų pratęsti autobuso maršrutą iki avižienių

Bendrijos valdyba komentuodama Vilniaus m. savivaldybės atsakymą dėl autobuso Nr.52 maršruto pakeitimo, pažymi, kad tuomet kai nebeliko jokių kitų rimtų argumentų dėl maršruto pakeitimo, kur buvo surinkta apie 300 parašų, apklausą vykdė AB ,,Susisiekimo paslaugos“, pareikalautą ,,visuotinio susirinkimo“. Tarandėje gyvena apie 2000 gyventojų, o be to daugumai gatvių gyventojų šis maršruto pakeitimas visai neaktualus. O kuomet Vilniaus raj. gyventojai paprašė pratęsti maršrutą iki Avižienių ir parašė raštus lenkų parlamentarams Seime ir Vilniaus taryboje esantiems lenkų nariams, tuomet Vilniaus savivaldybės valdininkams nebereikia visuotinio tarandės gyventojų susirinkimo. Taip ir gyvename dvigubų standartų realybėje.

Bendrijos valdyba

Bendrijos informacija

Tarandės bendrijos valdybos informacija

  1. Pateikiame gautą atsakymą iš Respublikinės Kelių Direkcijos dėl kairiojo posūkio į Tarandę iš automagistralės Vilnius-Panevėžys.
  2. Gautas atsakymas iš Vilniaus miesto savivaldybės apie priimtą sprendimą dėl autobuso Nr.52 maršruto.
  3. Tarandės bendrijos valdyba, nesutikdama dėl priimto sprendimo, kuomet visiškai nebuvo atsižvelgta į mūsų prašymuose pateiktus argumentus dėl būtinumo pakeisti autobuso maršrutą, apskundė savivaldybės darbuotojų priimtą sprendimą Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriui. Raštas patalpinamas bendrijos svetainėje.
  4. Tarandės bendrijos valdyba pateikė savo argumentus dėl planuojamo autobuso maršruto Nr. 52 pratęsimo iki Avižienių, Putiniškių gatvės tęsinyje. Raštas Administracijos direktoriui patalpintas bendrijos svetainėje.
  5. Bendrijos direktorius statybai kreipėsi į Miesto ūkio ir transporto departamentą dėl vandens hidranto iškėlimo Karališkių gatvėje.
  6. Bendrijos valdybos užsakymu atliekami projektavimo darbai dėl Dagiliškių gatvės dalies. Dabartiniu metu Dagiliškių gatvės dalis patenka į privačių sklypų valdas, dėl ko negalima atlikti gatvės asfaltavimo darbų.
  7. Bendrijos užsakymu pagaminta ir sumontuota dalis gatvių pavadinimų lentelių. Likusios gatvių pavadinimų lentelės yra gaminamos ir bus sumontuotos vėliau.
  8. Bendrija raštu kreipėsi į Vilniaus m. šeštąjį policijos komisariatą, kad būtų perspėti arba nubausti Jodelių g. 9 agresyvaus šuns šeimininkai. Šuo paleidžiamas, puldinėja praeivius.