Bendrijos valdybos informacija

  1. Tarandės bendrijos prašymu, Vilniaus m. savivaldybė atliko pagrindinės Tarandės g. ir lokalinių gatvių asfalto dangos remontą, užtaisė atsiradusias duobes asfalto dangoje.
  2. Įrengti saugaus eismo kalneliai Bendorių ir Antažėrio gatvėse.
  3. Kreiptasi į Statybos Inspekciją, Nacionalinę Žemės Tarnybą dėl nelegaliai įrengto įvažiavimo į Raudonbalės gatvę iš Vilniaus rajono.
  4. Bendrijos lėšomis baigiami projektavimo darbai dėl dalies Dagiliškių gatvės atkarpos statybos ir Gelsvės gatvės akligatvio asfaltavimo darbų.
  5. Pakartotinai prašoma Vilniaus m. savivaldybės, kad 2021 metais būtų suplanuoti pagrindinės Tarandės gatvės rekonstrukcijos darbai. Prašoma, kad pagaliau būtų sprendžiama kairiojo posūkio iš automagistralės į Tarandę problema.
  6. Parašytas prašymas Vilniaus m, savivaldybei, kad maršrutinio autobuso Nr. 52 stotelėse Tarandėje būtų pastatytos dengtos stotelės.

Bendrijos valdybos informacija

Savivaldybėje priimtas nepalankus gyventojams sprendimas, autobuso Nr.52 maršrutą nukreipti Bendorių gatve Tarandės gatvę. Šios gatvės 300 metrų atkarpoje nėra visiškai suformuota gatvės sankasą, o tik išvažinėtas lauko keliukas. Atsižvelgiant tai, kad šis sprendimas prieštarauja bendrijos igaliotinių susirinkimo nutarimams, parašėme dar vieną protesto raštą savivaldybės administracijai ir imonei „Susisiekimo paslaugos“. Šis sprendimas priimtas be jokio pasitarimo su bendrijos atstovais ir tikėtina, kad taip žadėtas maršruto pakeitimas nukeltas nežinomybę. Rinkimai baigėsi, valdžia išrinkta ir pažadus galima pamiršti. Raštą patalpiname bendrijos svetainėje.

Raštas – „Dėl autobuso maršruto Nr.52“

TARANDĖS BENDRIJOS VALDYBOS INFORMACIJA

2017 -10-20 Bendrijos atstovai dalyvavo komisijoje dėl autobuso maršruto pakeitimo ir autobuso sustojimo stoteliti parinkimo. Komisija buvo sukviesta Sį „Susisiekimo paslaugos“ iniciatyva. Tenka apgailestauti, kad tarpininkaujant savivaldybės atstovei buvo pakviesta pora gyventojų iš Pikutiškių gatvės, kurie kategoriškai protestavo prieš tai, kad autobusas važiuotti šia gatve. Bendrija, nenorėdama, kad būtų eskaluojamas tolimesnis susipriešinimas, pasiūlė savivaldybei autobuso maršrutą nukreipti T. Žebrausko gatve. Tuomet vienas Gegliškių gyventojas parašė savivaldybei skundą, kad nesutinka su nauju maršrutu Gegliškiu gatve. Skunde grasinama net teismais ,jei bus paleistas autobusas šia gatve. Tenka pažymėti, kad visų gatvių danga ir parametrai yra vienodi ir ten kur dabartiniu metu važinėja autobusas. Dėl kelių gyventojų noro užsitikrinti tariamą ramybę šalia savo namų, maršruto pakeitimo procesas įstrygo. Dėl to ir toliau neturi galimybės patogiau naudotis susisiekimu u miesto centru tolimesnių gatvių ( Gailašių, Žirgupės, Čimbariškių, Bendorių, Gegliškių, Kelpių, Lazdakiemio, Gorskio, Juodeliti) gyventojai. Buvusi savivaldybės administracijos direktorė A. Vaitkunskienė buvo pažadėjusi teigiamai spręsti šią problemą. Bendrija dar kartą kreipėsi atsakingus savivaldybės atstovus, kad pagaliau būtų atsižvelgta 200-jų gyventojų pasirašiusitį šį prašymą pageidavimą.

Pridedame paskutinį Bendrijos raštą su gyventojų parašais.