Dėl statybų sklype Gailašių gatvėje Tarandėje

Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje skelbiama apie numatomą projektavimą sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0171:272. 15 arų sklype suprojektuoti penki gyvenamieji namai (trys vienbučiai ir vienas dvibutis}. Viešas svarstymas numatytas 2020-11-12.
Tarandės bendrijos valdyba susipažino su šiuo projektu ir nepritaria projektiniams sprendimams:

  1. Įvažiavimas į sklypą suprojektuotas 30 m ilgio ir tik 3,5 m pločio. Nėra galimybės prasilenkti transporto priemonėms. Pavojus ir pėstiesiems. Sklype planuojamas parkavimas mažiausiai 10 transporto priemonių.
  2. Projekto vystytojams nėra jokios prievolės, kad būtų pagerinta infrastruktūra Gailašių gatvėje: suprojektuoti ir nutiesti šaligatviai, paviršinio vandens nuvedimas.
  3. Tarandės gyvenamasis kvartalas yra suprojektuotas kaip individualių gyvenamųjų namų kvartalas ir toks nekontroliuojamas sutankinimas, kuomet visiškai nepaliekama žaliųjų erdvių ir zonų, suintensyvėja transporto eismas, žymiai pablogina tiek esamų individualių namų gyventojų , tiek ir šiame sklype būsimų gyventojų gyvenimo kokybę.
  4. Todėl prašome Jūsų įpareigoti savivaldybės Plėtros departamentą neišduoti leidimo statybai ir pageidaujame, kad šie projektiniai sprendimai būtų pakeisti. Mes prieštaraujame, kad esama rami individualių namų Gailašių gatvė pavirstų į daugiabučių kvartalą. Tokių blogų pavyzdžių mes jau turime ir dėl to tenka tik apgailėti, kad ir toliau tas bandoma toleruoti.

Raštas yra adresuotas merui ir administracijos direktoriui.

Papildomai pridėti skundai adresuoti Vilniaus m. Merui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojai Danutai Narbut, kuri kuruoja ir savivaldybės Architektūros skyrių.

Pagarbiai
Bendrijos Valdybos pirmininkas Valdas Račkys
mob. +37069824454