Bendrijos valdybos informacija

Savivaldybėje priimtas nepalankus gyventojams sprendimas, autobuso Nr.52 maršrutą nukreipti Bendorių gatve Tarandės gatvę. Šios gatvės 300 metrų atkarpoje nėra visiškai suformuota gatvės sankasą, o tik išvažinėtas lauko keliukas. Atsižvelgiant tai, kad šis sprendimas prieštarauja bendrijos igaliotinių susirinkimo nutarimams, parašėme dar vieną protesto raštą savivaldybės administracijai ir imonei „Susisiekimo paslaugos“. Šis sprendimas priimtas be jokio pasitarimo su bendrijos atstovais ir tikėtina, kad taip žadėtas maršruto pakeitimas nukeltas nežinomybę. Rinkimai baigėsi, valdžia išrinkta ir pažadus galima pamiršti. Raštą patalpiname bendrijos svetainėje.