Dėl statybų sklype Gailašių gatvėje Tarandėje

Vilniaus m. savivaldybės tinklalapyje skelbiama apie numatomą projektavimą sklype, kurio kadastro Nr. 0101/0171:272. 15 arų sklype suprojektuoti penki gyvenamieji namai (trys vienbučiai ir vienas dvibutis}. Viešas svarstymas numatytas 2020-11-12.
Tarandės bendrijos valdyba susipažino su šiuo projektu ir nepritaria projektiniams sprendimams:

  1. Įvažiavimas į sklypą suprojektuotas 30 m ilgio ir tik 3,5 m pločio. Nėra galimybės prasilenkti transporto priemonėms. Pavojus ir pėstiesiems. Sklype planuojamas parkavimas mažiausiai 10 transporto priemonių.
  2. Projekto vystytojams nėra jokios prievolės, kad būtų pagerinta infrastruktūra Gailašių gatvėje: suprojektuoti ir nutiesti šaligatviai, paviršinio vandens nuvedimas.
  3. Tarandės gyvenamasis kvartalas yra suprojektuotas kaip individualių gyvenamųjų namų kvartalas ir toks nekontroliuojamas sutankinimas, kuomet visiškai nepaliekama žaliųjų erdvių ir zonų, suintensyvėja transporto eismas, žymiai pablogina tiek esamų individualių namų gyventojų , tiek ir šiame sklype būsimų gyventojų gyvenimo kokybę.
  4. Todėl prašome Jūsų įpareigoti savivaldybės Plėtros departamentą neišduoti leidimo statybai ir pageidaujame, kad šie projektiniai sprendimai būtų pakeisti. Mes prieštaraujame, kad esama rami individualių namų Gailašių gatvė pavirstų į daugiabučių kvartalą. Tokių blogų pavyzdžių mes jau turime ir dėl to tenka tik apgailėti, kad ir toliau tas bandoma toleruoti.

Raštas yra adresuotas merui ir administracijos direktoriui.

Papildomai pridėti skundai adresuoti Vilniaus m. Merui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojai Danutai Narbut, kuri kuruoja ir savivaldybės Architektūros skyrių.

Pagarbiai
Bendrijos Valdybos pirmininkas Valdas Račkys
mob. +37069824454

Bendrijos valdybos informacija

  1. Tarandės bendrijos prašymu, Vilniaus m. savivaldybė atliko pagrindinės Tarandės g. ir lokalinių gatvių asfalto dangos remontą, užtaisė atsiradusias duobes asfalto dangoje.
  2. Įrengti saugaus eismo kalneliai Bendorių ir Antažėrio gatvėse.
  3. Kreiptasi į Statybos Inspekciją, Nacionalinę Žemės Tarnybą dėl nelegaliai įrengto įvažiavimo į Raudonbalės gatvę iš Vilniaus rajono.
  4. Bendrijos lėšomis baigiami projektavimo darbai dėl dalies Dagiliškių gatvės atkarpos statybos ir Gelsvės gatvės akligatvio asfaltavimo darbų.
  5. Pakartotinai prašoma Vilniaus m. savivaldybės, kad 2021 metais būtų suplanuoti pagrindinės Tarandės gatvės rekonstrukcijos darbai. Prašoma, kad pagaliau būtų sprendžiama kairiojo posūkio iš automagistralės į Tarandę problema.
  6. Parašytas prašymas Vilniaus m, savivaldybei, kad maršrutinio autobuso Nr. 52 stotelėse Tarandėje būtų pastatytos dengtos stotelės.

Bendrijos valdybos informacija

Savivaldybėje priimtas nepalankus gyventojams sprendimas, autobuso Nr.52 maršrutą nukreipti Bendorių gatve Tarandės gatvę. Šios gatvės 300 metrų atkarpoje nėra visiškai suformuota gatvės sankasą, o tik išvažinėtas lauko keliukas. Atsižvelgiant tai, kad šis sprendimas prieštarauja bendrijos igaliotinių susirinkimo nutarimams, parašėme dar vieną protesto raštą savivaldybės administracijai ir imonei „Susisiekimo paslaugos“. Šis sprendimas priimtas be jokio pasitarimo su bendrijos atstovais ir tikėtina, kad taip žadėtas maršruto pakeitimas nukeltas nežinomybę. Rinkimai baigėsi, valdžia išrinkta ir pažadus galima pamiršti. Raštą patalpiname bendrijos svetainėje.