Apie bendriją

Bendrijos kūrimosi pradžioje, tuometiniame Vilniaus rajone buvo paruoštas detalus planas ir suprojektuota 441 sklypas. Tuo metu 1992 metais visi rašė prašymus įstoti į bendriją, įvyko steigiamas susirinkimas, patvirtinti įstatai. Bendrijos anriu tampama patašius laisvos formos prašymą, bendrijos valdybai. Prašymą nagrinėja bendrijos valdyba ar įgaliotinių susirinkimas ir praneša apie priimtą sprendimą. Prašymą galima rašyti ir el. variantu. Tuo metu buvo renkamos lėšos paruošti detaliam planui, sklypų geodeziniam nužymėjimui, jų privatizavimui, el. tinklų ir gatvių projektavimui ir statybai.

Per 25 metus daug pirminių sklypų savininkų pardavė savo sklypus, ar ilgus metus laike tuščius ir nieko nedarė. Atiitinkamai mažėjo ir faktinių bendrijos narių skaičius. Pagal tai kiek buvusių sklypų pasitraukė pasitraukė iš bendrijos ar tik būdami sklypų savininkais, taip pat įstojo nauji nariai, šis skaičius sudaro 170-200.

Įsigijęs sklypą, savininkas privalėtų susimokėti nustatytą įmoką už sklypų savininkų lėšomis sukurtą ir kuriamą infrastruktūrą, nepriklausomai nuo to ar jis yra bendrijos narys ar nėra. Metinė įmoka bendrijos administravimo reikmėms, gatvių remontui ir eksploatacijai yra 30 eurų vienam abonentui (namui, kotedžui). Įmokos mokamos į bendrijos sąskaitą, rekvizitai nurodyti bendrijos svetainėje, skoiltyje ,,2proc.“ Bendrijos narys ir ne narys skiriasi tuom, kad narys aktyviai dalyvauja bendrijos veikloje, susirinkimuose, renka gatvių įgaliotinius ar pats yra renkamas, turi teisę susipažinti su bendrijos ūkine-finansine veikla.

Šiuo metu dalis el. tinklų yra parduota valstybei ir susirinkimo nutarimu už šias lėšas 2014-2015 metais atliktas asfalto dangos išplatinimas Glaubico, Gedkanto, Šulco, Žebrausko, Putiniškių (dalis) gatvėse. Dėl likusių el. tinklų vyksta derybos su ESSO.

Tenka apgailestauti, kad paskutiniais metais, nuo 2012 metų vyksta bendrijos interesų visiškas nepaisymas, kas liečia naujas statybas, kurioms leidimus išduoda ir statybas laimina Vilniaus miesto savivaldybė. Taip yra užstatomi nauji daugiabučių kotedžų kvartalai Ž. Puasjė akligatvyje (70 kotedžų), Tarandės- Ryliškių agtvėse (50 kotedžų), daugiabučiai Gailašių, Žirgupės, Čimbariškių, Dagiliškių, Tarandėlė prie Tarandės gatvės ir kt. gatvėse. Šie komerciniai statytojai gavę savivaldybės palaiminimą be bendrijos sutikimo, nemoka jokių įmokų bendrijai ir neturi jokių įpareigojimų, kad būtų gerinama infrastruktūra. Be to miesto savivaldybė nesiima jokių priemonių, kad būtų sustabdytas savavališkų įvažiavimų įrengimas iš planuojamų kvartalų Vilniaus rajone. Artėjame prie ribos, kuomet dėl netoliaregiško planavimo kils didelių problemų dėl transporto parkavimo ir išvažiuojant į Ukmergės gatvę. Kviečiame ir tikimės, kad būdami aktyvuūs gyvenamojo kvartalo piliečiai pagal galimybes prisidėsite keldmi šias ir kitas negeroves, ne tik apeliuodami į bendrijos valdybą, bet ir tiesiogiai į Vilniaus miesto savivaldybės vadovus. Artėja rinkimai ir miesto politikai turėtų susirūpinti ne tik centro, bet ir miesto pakraščių problemomis. Visi esam vienodi mokesčių mokėtojai Vilniaus miestui.

 

Priedai