Bendrijos dvidešimtpenkmetis

Mieli, tarandiškiai, svetainės lankytojai,

Šį rudenį svenčiame jubiliejinį 25 bendrijos gimtadienį, džiaugiames šia puikia proga ir linkime tarandiškiams bei bendrijos bičiuliams visada tik geros nuotaikos, pozityvių, naudingų idėjų ir naujų tikslų!

Tarandės bendrijos administracija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualiausios naujienos

 • Bendrijos valdybos informacija

  Pastaruoju metu, bendrijos valdyba iš  Tarandės bendruomenės, egzistuojančios socialiniame ,,Facebook“ tinkle gauna įvairių klausimų dėl bendrijos veiklos. Tai būtų:
  1. Kas yra Tarandės bendrija?
  2. Koks įstatymas reglamentuoja jos veiklą?
  3. Kokį bendrą turtą valdo bendrija?
  4. Vieši Tarandės bendrijos nuostatai. Kokie įgaliojimai? Kokios pareigos ir t.t.?
  5. Koks nario mokestis? Kas už juos daroma? Kaip nustatomi darbų prioritetai?
  6. Kaip renkami įgaliotiniai? Kokios jų pareigos?
  7. Dėl 2 proc. skyrimo. Kiek surenkama ir kur panaudojama?
  8. Ar bendrijos pajamos ir išlaidos audituojamos? Kur galima susipažinti su išvadomis?
  9. Projektų rašymas ir finansavimo gavimas. Kas tuo užsiima?
  10. TB Komunikacijos ir projektų grupės sukūrimas, kuri pasirūpintu komunikacija, kultūriniais ir socialiniais gyventojų poreikiais, skatintų bendruomeniškumą.
  ATSAKYMAI: Būtina pažymėti, kad 650-oji individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija ,,Tarandė“, jos valdymo organai sukurti pirmiausia ūkinių klausimų sprendimui, o klausimyno 10p. išvardinta veikla galėtų užsiimti TB bendruomenė, jeigu tokia atsirastų ir būtų teisiškai įforminta.   Per 25-erius egzistavimo metus bendrijos sklypų savininkų lėšomis buvo suprojektuotas gyvenamojo kvartalo detalus planas ,suprojektuota ir nutiesta apie 20 km gatvių, 20 km aukštos ir žemos įtampos elektros tinklai, pastatyta 15 elektros pastočių, 10 km gatvių apšvietimo tinklų. Dabar šia infrastruktūra, į kurią buvo investuota daugiau kaip 1,5 mln. eurų bendrijos narių lėšų, naudojasi visi kvartalo ir gretutinių teritorijų gyventojai ir tie, kurie savo lėšomis nėra prisidėję prie inžinierinės infrastruktūros sukūrimo ir jos pagerinimo.
  1. 650-oji individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija ,,Tarandė“ yra fizinių asmenų (bendrijos narių) susivienijimas, siekiantis aprūpinti jos narius bendro naudojimo statiniais, inžinieriniais tinklais,, keliais ir kitais bendro naudojimo objektais, juos valdyti, jais naudotis ir disponuoti. Bendrija įsteigta 1999-09-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarkiu Nr. 1316p.
  2. Bendrijos įstatai pakartotinai pakeisti, priimti ir patvirtinti bendrijos įgaliotinių susirinkime 2001 metų rugsėjo mėn. 27 d. Vilniaus m. savivaldybėje įregistruoti 2001 metų spalio mėn. 18 d.. Pilnai sutvarkyti duomenys: įstatai, susirinkimų protokolai ir kt. papildomai pristatyti Valstybės Įmonės Registrų Centrui ir įregistruoti 2016-06-20. Teisinė registracijos forma: Bendrija.
  3. Bendrijos turtas yra: automobilis ŠKODA-YETI, trys kompiuteriai, kurių amortizacija yra pasibaigusi ir planuojama nurašyti. Taip pat bendrija valdo 17 km lokalinių gatvių tinklą (nebaigta statyba), išskyrus pagrindinę Tarandės gatvę ir dalį Putiniškių gatvės, ten kur kursuoja maršrutinis autobusas, kurias prižiūri ir eksploatuoja Vilniaus m. savivaldybė.
  4. Bendrijos įstatai yra talpinami ,,Tarandės“ bendrijos internetinėje svetainėje.
  5. Bendrijos nario arba vieno abonento įmoka bendrijai yra 30 eurų į metus. Dėl surenkamų lėšų panaudojimo sprendžia susirinkimas.
  6. Įgaliotiniai renkami prisilaikant bendrijos įstatų. Įgaliotinių pareiga informuoti bendrijos narius apie priimtus nutarimus.
  7. Bendrijai yra suteiktas 2 proc. paramos gavėjo statusas. Per metus vidutiniškai surenkama apie 600 eurų. Lėšos panaudojamos infrastruktūros vystymui ir tobulinimui.
  8.  Bendrijos pajamos ir išlaidos yra audituojamos. Paskutinis auditas atliktas 2016 metais. Su audito išvadomis yra supažindinamas įgaliotinių susirinkimas. Su audito išvadomis turi teisę susipažinti kiekvienas bendrijos narys individualiai. Audito ataskaita nėra viešas dokumentas.
  9. Inžinierinės infrastruktūros objektų projektavimui ir statybai, konkurso būdų yra samdomi rangovai, tiek projektuotojai, tiek statybininkai. Jokių finansavimų iš šalies objektų projektavimui ir statybai bendrija negauna, išskyrus po daugkartinių prašymų savivaldybė retais atvejais sutinka finansuoti tik asfalto dangos paklojimui 50 proc. darbų sumos.2015-2017 metais asfalto danga buvo paklota Žirgupės, Bendorių (dalis), Pikutiškių, Masionių, Raisteniškių (dalis), Pagrandos, Grikienių, Gegliškių (dalis) gatvėse. Viso išasfaltuota 2,3 km. Ruošiami ir paruošti projektai Baluosių, Dagiliškių, Pikutiškių, Karališkių, Gailašių, Bendorių gatvių žvyrkelių asfaltavimui. Projektus, tiek asfaltavimo, tiek kitiems darbams bendrija privalo paruošti savo lėšomis ir pateikti savivaldybei dėl patvirtinimo ir leidimo darbams vykdyti išdavimo. Šiais darbais užsiima bendrijos  direktorius statybai.
  10. Bendrijos valdyba pasirengusi palaikyti bet kokias iniciatyvas  , kurios galėtų pagerinti gyvenamojo kvartalo gerbūvį. TB taip pat galėtų ir tiesiogiai kontaktuoti su atsakingais Vilniaus m. savivaldybės darbuotojais reikšdami savo pageidavimus ar informuodami apie pastebėtas negeroves. TB taip pat galėtų pasirūpinti ir kultūriniais, socialiniais gyventojų poreikiais, skatinti bendruomeniškumą. Kaip pavyzdį galime paminėti Tarandės gyventojų Donato ir Renatos Geležauskų jau eilę metų organizuojamas ,,Kaimynų Dienas“
    PAGRINDINĖS TARANDĖS RAJONO PROBLEMOS ĮVARDINTOS BENDRUOMENĖS NARIŲ:   Tarandės g. rekonstrukcija ir apšvietimas. Šaligatviai Tarandės g. Įvažiavimas į Tarandę Ugdymo įstaigos. 52 autobuso maršruto išplėtimas. Kodėl visi naujai išasfaltuoti šaligatviai veda į Tarandės bendrijos narių namus. Pvz. R. Čepukas, A. Vilūnas ir t.t. Sklypas bendruomenės reikmėms-sporto ir vaikų žaidimo aikštelė. Statybos neatitinkančios leidimų ir daugiabučių plėtra. Išvažiavimas iš daugiabučio Tarandės g. Kodėl autobusų stotelės įrengtos Tarandės g. be įvažų? Nuorodos į gatves? Kas atsakingas? Asfaltas Pikutiškių g., Dagiliškių g., Gorskio g.? Dėl pravažiavimo iš Tarandės g. į Kamarausko g. kodėl pastatytas ženklas Akligatvis?   ATSAKYMAI:
  1. Atsakymus rasite Tarandės svetainėje ,,Naujienų“ skiltyje: 2017-05-15 bendrijos raštas savivaldybei ir 2017-06-28 savivaldybės atsakymas bendrijai.
  2. Atsakymas p.1.
  3. Dėl nesaugaus kairiojo posūkio iš automagistralės Vilnius-Panevėžys į Tarandės gyvenamąjį kvartalą problemos sprendimo, bendrija kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybę. Gautas atsakymas, kad šios problemos sprendimas savivaldybei nepriklauso. Tuomet kreipėmės į LR Automobilių ir Kelių Direkciją. Apie priimtą sprendimą bus informuota viešai internetinėje bendrijos svetainėje.
  4. Kiek mums yra žinoma, savivaldybė neplanuoja steigti naujų mokyklų ir darželių Tarandėje, o toleruoja ir skatina privačią iniciatyvą.
  5. Tarandės bendrija atliko visus Savivaldybės įmonės ,,Susisiekimo paslaugos“ reikalavimus, kad būtų pakeistas autobuso Nr. 52 maršrutas: išasfaltuota Bendorių gatvės 130 m1 atkarpa. Apie tai informuota minėta įmonė ir belieka laukti, kada bus įgyvendintas bendrijos gyventojų prašymas. Šiuo klausimu daug padėjo bendrijos nariai: Snieguolė Puronienė, Tomas Martūnas. Tikimės, kad autobuso maršruto pakeitimas bus išspręstas teigiamai artimiausiu metu.
  6. Šis jūsų teiginys yra nekorektiškas. Gatvių rekonstrukcija atlikta ir ten kur negyvena valdybos nariai, tai yra: Raudonbalės, Kamarausko, Kelpių, Šulco, Gedkanto, Glaubico gatvėse. O ir jūsų minimose gatvėse gyvena daug ir ne valdybos narių. Ir tai yra ne šaligatviai, o gatvių asfalto dangos išplatinimas, kad užtikrinti saugesnį pėsčiųjų ir transporto eismą.
  7. Sklypą visuomenės poreikiams savivaldybė yra suplanavusi Bendorių ir Laidagalvių gatvių sankryžos šlaite. Šiuo metu savivaldybės užsakymu yra numatyti kadastriniai matavimai, kad įteisinti šį sklypą. Po to bus galima atlikti projektavimo darbus. Reikia pažymėti, kad pirminiame Tarandės kvartalo išplanavime buvo numatytas 2,0 ha sklypas visuomenės poreikiams tarp Tarandės-Raisteniškių-Ryliškių- Putiniškių gatvių. Deja, buvusi Vilniaus apskritis leido sklypą privatizuoti ir šiuo metu statomi daugiabučiai. Kiek mums yra žinoma, Tarandės gyventoja Vitalija Arlauskienė dar 2015 metais kreipėsi į savivaldybę dėl šio sklypo , buvo gautas ir atsakymas. Ar per šį laikotarpį šis klausimas buvo sprendžiamas operatyviai ar ir toliau vilkinama kaip ir daugelis mums aktualių problemų? Tai retorinis klausimas.
  8. Jau keturi metai kaip Vilniaus m. savivaldybė panaikino būtinybę derinti bet kokias statybas su Tarandės bendrija. Tuom aktyviai pasinaudojo komercinių statytojų samdomi architektai, glaudžiai bendradarbiaudami su Vilniaus miesto Plėtros departamento architektais ir kitais atsakingais Miesto ūkio ir transporto departamento pareigūnais bei gaudami tam reikalingus leidimus. Taip prasidėjo masinė daugiabučių ir įvairiai sublokuotų kotedžų statyba, ko anksčiau nebuvo. Komerciniai statytojai nėra suinteresuoti ir nėra įpareigojami derinti su bendrija ar kaimynais bet kokias statybas, neprisideda prie gyv. kvartalo gatvių dangos gerinimo ar kitos infrastruktūros vystymo, nepaliekama jokių erdvių visuomenės poreikiams, patogesniam automobilių parkavimui, nemoka jokių įmokų bendrijai..Toliau vykdomas nekontroliuojamas leidimų išdavimas iš Vilniaus rajone statomų gyvenamųjų namų kvartalų įvažiavimams į Tarandę. Be to yra pažeidžiama ir pradiniame etape suplanuota individualių gyvenamųjų namų kvartalo koncepsija. Bendrija daug kartu dėl šios problemos kreipėsi į savivaldybę, LR Aplinkos ministeriją, Valstybinę Statybos inspekciją, LR Seimą.. Į mūsų prašymus nebuvo atsižvelgta. Kiek teko bendrauti panaši padėtis yra ir kitose bendrijose, pav.: Visorių, Bajorų ir kt. Jų gyventojai ir pirmininkai taip pat yra pasipiktinę tokia tvarka, kuomet netik neatsižvelgiama į bendrijų nuomonę, bet tokiu būdų sumenkinamas ir galima sakyti naikinamas žemutinio lygio bendruomenių statusas ir savarankiškumas.
  9. Dėl punkte nr. 8 išvardintų priežasčių ir turim tokią situaciją kaip nesaugus išvažiavimas iš daugiabučio rūsio į Tarandės gatvę. Savivaldybės atstovai pareiškė, kad šio daugiabučio statybai ir išvažiavimui iš rūsio, leidimas yra išduotas.
  10. Autobusų stoteles be įvažų įrengė Vilniaus m. savivaldybė. Tarandės gatvę prižiūri ir eksploatuoja savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamentas. Mūsų manymu toks autobuso sustojimų stotelių įrengimas yra nesaugus ir neatitinka normalių eismo sąlygų. Apie tai iš karto informavome savivaldybę, bet į tai nebuvo atsižvelgta. Daug kartų buvo prašoma pradėti rengti Tarandės gatvės rekonstrukcijos projektą. Savivaldybė informuoja, kad šie darbai bus vykdomi tik 2020-2030 metais.
  11. Nuorodos į gatves, ten kur jų nėra yra gaminamos ir bus pastatytos bendrijos lėšomis.
  12. Asfalto danga Pikutiškių gatvėje yra suprojektuota ir reikalingas ten gyvenančių kotedžų ir sklypų savininkų pageidavimas, kad sutinka finansuoti 50 proc. darbų vertės, o kitos dalies būtų prašoma iš savivaldybės 2018 metams. Dagiliškių gatvės dalis, buvusios apskrities dėka yra privatizuota, todėl reikalinga ją perprojektuoti, naujai nutiesti ir tada bus galima derintis dėl asfaltavimo. Gorskio gatvės Tarandės pirminiame plane nėra numatyta. Ši gatvė atsirado naujai be derinimo su bendrija ir šios gatvės gyventojai jokių įmokų dėl infrastruktūros nėra sumokėję.
  13. Ženklas ,,Akligatvis“ iš Tarandės g. į Bendorių gatvę pastatytas ten gyvenančių sklypų savininkų iniciatyva.
  2017 m. liepos mėn. TB bendruomenės organizuotas susitikimas su Vilniaus m. meru, kuriame dalyvavo ir bendrijos valdybos pirmininkas. Šiame susitikime Vilniaus meras ir jo pavaldiniai atsakydami į pateiktus prašymus ir klausimus išdalino nemažai gražių pažadų. Kad tai nebuvo tik viešų ryšių akcija, kas paskutiniu metu būdinga miesto vadovams, parodys artimiausia ateitis. Būtina pažymėti, kad pagal Vilniaus m. savivaldybės patvirtintą tvarką, visi gyventojai, sklypų savininkai privalo prižiūrėti ir tvarkyti (šienauti, valyti griovius lietaus nutekėjimui) ir greta esančias teritorijas, kurios ribojasi su sklypo savininko valda. Taip pat privalu tinkamai prižiūrėti ir savo augintinius (šunis), nepaleidžiant laisvai lakstyti po teritoriją, gerbti kaimynų privatumą ir ramybę. Tikimės, kad mūsų atsakymai padės Jums gėriau suprasti kas yra Tarandė, su kokiomis problemomis susiduriame ir kas būtina spręsti. Manome, kad tik geranorišku bendradarbiavimu ir dialogu galima bendrai spręsti problemas, kurios yra ir kurių visada atsiras.
  Skaityti daugiau
 • Raštas – „Dėl autobuso maršruto Nr.52“

  Priedai 2016-03-16 - Raštas - Dėl autobuso maršruto Nr.52 (321 kB)2017-07-10 - Raštas - Dėl autobuso Nr. 52 maršruto pakeitimo
  Skaityti daugiau
 • Raštas – „Dėl Tarandės gyvenamojo kvartalo“

  Priedai 2016-12-19 - Raštas - Dėl Tarandės gyvenamojo kvartalo (799 kB)2017-05-15 - Raštas - Dėl gyvenamojo kvartalo (476 kB)2017-06-28 -
  Skaityti daugiau
 • 2017 m. birželio mėn. baigtas vykdyti gatvių rekonstrukcijos projektas

  2017 m. birželio mėn. baigtas vykdyti gatvių rekonstrukcijos projektas, siekiant užtikrinti pesčiųjų ir transporto eismo saugumą, atliktas asfalto dangos išplatinimas intensyvaus eismo Putiniškių, Tauliškių, Raudonbalės, Kamarausko, Kelpių gatvėse.  Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 50 proc. lėšų žvirkelių asfaltavimaui, tikslinamos darbų sąmatos, informaciją pateikiama gatvių gyventojų sueigose ir planuojama pakloti asfalto dangą: Bendorių (130m1), Masionių, Raisteniškių, Pagrandos, Grikienių-Gegliškių gatvėse.

  Skaityti daugiau
 • Raštas – „Dėl gatvių asfaltavimo Tarandėje“

  Priedai 2016-12-19 - Raštas – Dėl gatvių asfaltavimo Tarandėje (471 kB)2017-01-20 - Raštas dėl gatvių asfaltavimo (486 kB)2017-05-08 - Raštas
  Skaityti daugiau